Meie seminaristid Riias

Järgides traditsiooni, käisid meie seminaristid pärast ülestõusmispühi lühikesel palverännakul Riias. Peamiseks eesmärgiks oli külastada Püha Meinhardi hauda, keson meie patroon ja keda peetakse esimeseks evangeliseerijaks Liivimaal (praegu Põhja-Läti ja Lõuna-Eesti ). Saime rohkem teada Meinhardist ja meie maa evangeliseerimise ajaloost. Oli ka võimalik palvetada tema haua kõrval ja paluda, et tema läbi oleks meilgi sama and: viia Issanda Hea Uudis siinseile rahvaile.

Kuna olime Lätimaal, külastasime ka Aglona Pühakoda, kus peetakse Läänemeremaade kõige tähtsamat vaimulikku teenistust Neitsi Maarja auks.

Samuti külastasime Läti pealinna huviväärsusi ning maitsesime lätlaste rahvustoite.

Aga nüüd Meinhardist (sündis Saksamaal 1134, suri Riias, 11. oktoober 1196), kes oli Liivimaa esimene piiskop (endine Läänemere piirkond, mis hõlmas Põhja-Lätit ja Lõuna-Eestit) ja saabus Põhja-Saksamaalt. Sealsed piiriäärsed kloostrid olid tuntud munkade poolest, kes teadsid pühakirju peast.

Tema noorusaja kohta täpsemad andmed puuduvad. Arvata, et ta oli augustiinlasest munk (Letraani tavaliste kanoonikute ühendus), pärit Segebergi lähistel asuvast kloostrist Holsteinis. Ilmselt oli ta julgustust saanud Lübecki kaupmeeste juttudest, kes käisid tihti kauplemas kohalike hõimude juures toonasel Liivimaal (Liivimaa, Kuramaa, Latgallia ja Semgallia), et osta hinnalisi nahku. Kuulates kaupmeeste jutte paganarahvaist tundis Meinhard endas kutset kuulutada evangeeliumi just nende keskel. Ta astus Lübeckis Riiga suunduvale kaubalaevale juba kui kaplan. Sadamassesaabudes kohtus ta vürst Vladimir Polotzkiga, et paluda luba kuulutada sealsetel aladel evangeeliumi.

Eestlaste varasemad kokkupuuted kristlusega toimusid Novgorodis (Venemaa) ning Gotlandi saarel Visbys (Rootsi) kaubeldes. Seal kohtuti Bütsantsi ja Rooma kristlike kogudustega. 17. oktoobril 1171 rääkis paavst Aleksander III oma kirjas eestlaste piiskopist Fulcost ja eesti soost mungast Nikolausest.

Teised rahumeelsed missioonid saabusid Hamburgi-Breemeni peapiiskopi kaudu. Umbes 1184. aastal alustati Ikškiles (Uxkull) Liivimaal Daugava parempoolsel kaldalesimese kiriku ehitamist.Neitsi Maarjale pühendatud kirik oli ehitatud kivist ning pidi pakkuma kaitset ka röövlite eest.

Liivimaalsed üritasid kirikut hävitada, aga kaitsemüürid osutusid liiga tugevaks. 1186. aastal läks Meinhard tagasi Saksamaale, et teatada oma misjonitööst Breemeni peapiiskop Hartwig II, kes pühitses ta Liivimaa piiskopiks. Sama piiskop Hartwigi palvel kinnitas paavst Clemens III (+1191) lühikese dokumendiga 25. septembrist 1188 Ikšķile Breemeni piiskopkonnaks.

Paraku kaotas ta piiskop Hartwigi toetuse, kuna piiskop oli Breemenist välja saadetud.Sel ajal oli Meinhard juba üsna eakas, tihti ründasid teda paganad ning misjonitöö valmistas talle suuri raskusi. Viimaks pöördus ta abipalvega paavsti poole ning 25. septembril 1191 lubaski paavst Celestinus otsida Liivimaa rahva piiskopile abi Saksamaalt.

Asi oli selles, et kui esimene suurem vaimustus vaibus, ilmutati saksa jutlustajate vastu umbusaldust ning Meinhardil oli põhjust noore kiriku püsimajäämise pärast muretseda. Seepärast läkitas ta Rooma oma abilise, tsistertslasest munga Teodorich von Treydeni, otsima uusi toetusi misjonitöö läbiviimiseks.

Nii lubaski Celestinus III anda indulgentse kõigile, kes olid valmis toetama Liivimaa kirikut. Paraku Meinhard suri, jõudmata ära oodata lubatud toetusi ning teadmises, et tema töö on ebaõnnestunud – 11. oktoobril (teiste allikate järgi 12. aprill või 14. august) 1196.

1201. aastal loodi Riia lähistele uus piiskopkond, kus austati Meinhardi kui katoliku pühakut. Tema säilmed anti üle 1226. aastal Riia Buxthoeveni katedraali piiskop Albertile. Praegu asub seal luterlik katedraal.

Rooma martüroloogia tähistab 11. oktoobril oma liturgias Püha piiskop Meinhardi mälestust, kes alustas mungana Saksamaal ja pühendas end vanemas eas lätlaste evangeliseerimisele. Ta rajas Üksküllis kiriku, kus ta ordineeriti piiskopiks, pannes nii tugeva aluse kristlusele selles piirkonnas. Paavst Johannes Paulus II taastas 8. septembril 1993 ametlikult Leedu, Läti ja Eesti apostelliku visiidi ajal püha piiskop Meinhardi mälestuse austamise.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.